Skip to main content

Fire fokusområder for samarbejder

Vi har grundlæggende fire fokusområder, som er helt centrale for vores samarbejder: 

  • Data: Vi træffer IKKE beslutninger ud fra mavefornemmelser. 
  • Oplæring af medarbejdere: Alt viden om jeres MA-projekt skal IKKE kun være hos konsulenten. 
  • Vi samarbejder: Vi kan IKKE levere en komplet marketingløsning (derfor samarbejder vi glædeligt med jeres marketing-bureau, freelancere eller intern marketingafdeling). 
  • Vi er proaktive: Vi vil IKKE være tilbagelændet og lade tingene vente på sig... vi er drivkraften. 

 

Hvad koster vi?

Ingen case er ens. Og derfor er vi åbne for en række forskellige prissætninger. Nogle af de typiske, vi har haft god succes med, er: 

  • Projektpris: Én fast pris for hele projektet.
  • Revenue-share: Vi fakturerer forholdsmæssigt ud fra den genererede omsætning/indtjening. 
  • Timepris: Vi afregner som udgangspunkt med kr. 1.000 i timen. 

Grundlæggende er det vigtigste for samtlige samarbejder, at der skabes maksimal værdi. Dette skal prissætningen afspejle, så den sikrer de bedste rammer for, at du får leveret den optimale løsning. 

 

Hvem samarbejder vi med? 

Som også nævnt ovenfor er omdrejningspunktet for samtlige projekter, at der skabes mest mulig værdi. Således er branche, virksomhedsstørrelse i princippet ligegyldig. 

Dog har vi erfaret, at det er muligt for os at skabe mest værdi hos navnlig mellemstore virksomheder. Årsagen hertil er, at der hos virksomheden er det fornødne budget, og at der er gode rammer for at bygge videre på et større grundlag. Leveres således en 10% forbedring, er denne markant mere værd, hvis udgangspunktet er kr. 10.000.000, fremfor hvis udgangspunktet er kr. 10.000. 

 

Hvem samarbejder vi IKKE med? 

Som hovedregel arbejder vi ikke sammen med flere virksomheder i samme niche, altså direkte konkurrenter. Dette er efter vores opfattelse illoyalt og ikke god samarbejdsskik. Nogle marketing-bureauer med mange medarbejder i mange afdelinger kan få det til at fungere. Det kan vi ikke. 

Derudover samarbejder vi ikke med de, hvor vi ikke mener, vi kan skabe (nok) værdi. Dette kan være grundet manglende investerings-villighed hos virksomheden eller strategiske beslutninger, der sætter en begrænsning på vores muligheder for at levere den mest værdiskabende løsning. 

Back to top